Olánda

Manlapud Wikipedia
Olánda
(nl) Koninkrijk der Nederlanden
(Laylay na Olánda) (Simbolo na Olánda)

Say Olánda (e.g. Netherlands), sakey dalin ed Europe.

Say kabesera et Amsterdam.

Say salitan "Netherlands" et literal ya mankabaliksan na "mas abeban bansa" lapud abeban katagey tan apagan topograpiya, ya ngalngali 26% so walad silong na lebel na dayat. Maslak ed saray lugar ya walad leksab na danum na dayat, a kabkabat bilang polder, et resulta na panag-reconstruction na dalin ya ginmapo nen koma-14 a siglo.[1] Diad panaon na Republika, a ginmapo nen 1588, say Netherlands et linmoob ed nikadkaduman panaon na baleg a kipapasen ed politika, ekonomya, tan kultura, a niraranggo bilang sakey ed saray sankamakapanyarian tan sankaimpluensyaan ed Europa tan mundo; sayan panaon et kabkabat bilang Golden Age na Olandes.[2] Legan na sayan panaon, saray kompanya na kalakalan to, say Dutch East India Company tan say Dutch West India Company, so angiletneg na saray kolonya tan saray poste na kalakalan ed interon mundo.[3][4]

Diad populasyon na 17.8 milyon a totoo, amin da et manaayam ed sakey a sukat a sukat na 41,850 km2 (16,160 sq mi) ya say sukat na dalin et 33,500 km2 (12,900 sq mi) so Netherlands so koma-16 a sankarakelan ya bansan napundok na totoo ed mundo tan komaduan sankarakelan ya bansan napundok na totoo ed Unyon Europeo, a say densidad et 531 totoo kada kilometro kwadrado (1,380 totoo/sq mi). Anggaman ontan, sikato so komaduan sankabalgan ya manangipaway na tagano tan saray produkto na agrikultura ed mundo, lapud mabunan dalin, matamoy a klima, malet ya agrikultura, tan inkaimbento.[5][6][7]

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]

  1. How it Works: Science and Technology. Marshall Cavendish. 2003. p. 1208. ISBN 978-0-7614-7323-7.
  2. "Netherlands - Dutch civilization in the Golden Age (1609–1713)" (sa en). https://www.britannica.com/place/Netherlands. Nakuha noong 10 November 2021. 
  3. "Dutch Republic | History & Facts" (sa en). https://www.britannica.com/place/Dutch-Republic. Nakuha noong 10 November 2021. 
  4. "HISTORY OF THE DUTCH EMPIRE". http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa61. Nakuha noong 10 November 2021. 
  5. Reiley, Laura. "Cutting-edge tech made this tiny country a major exporter of food" (in en). 
  6. (RVO), Netherlands Enterprise Agency (17 July 2015). "Agriculture and food". hollandtrade.com. Archived from the original on 1 January 2016. https://web.archive.org/web/20160101082732/http://www.hollandtrade.com/sector-information/agriculture-and-food/?bstnum=4909. Nakuha noong 26 August 2016. 
  7. "How the Netherlands Feeds the World". September 2017. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/. Nakuha noong 15 January 2020.