Jump to content

Naruhito

Manlapud Wikipedia
Naruhito
徳仁
Naruhito nen 2023
Inianak
Naruhito (徳仁)

Pebrero 23 1960 (edad 64)
Imperial Household Agency Hospital, Tokyo Imperial Palace, Tokyo, Japan
Pirma

Si Naruhito (n. 23 February 1960, Tokyo) so koma-126 ya emperador na bansan Hapon.

Si Naruhito et inyanak ed Tokyo legan na uley nen laki ton si Hirohito bilang panguloan ya anak nen Crown Prince Akihito tan Crown Princess Michiko. Nen inatey si Emperador Hirohito nen 1989, si Akihito so nagmaliw ya emperador tan si Naruhito so nagmaliw ya tawir. Si Naruhito so pormal a nagmaliw ya anak na ari nen 1991. Sikatoy nanaral ed saray eskuelaan na Gakushūin diad Tokyo tan diad saginonor et nanaral na history diad Unibersidad na Gakushuin tan English diad Merton College, Oxford. Nen 1993, sikatoy nankasal ed si Masako Owada, sakey ya diplomatikon nan-graduate ed Harvard. Walay sakey ya anak dan bii, si Aiko, si Prinsesa Toshi.