Magasin

Manlapud Wikipedia
Saray magasin

Say magasin et peryodikal a publikasyon, mabetbet a deskripsion, a walaan na variable a pagination, a mansasalitay ed saray kaslakan odino espisyal a tema. Say modelo na negosyo to so mangibiig ed satan ed magasin, ya limitado ed sakey a partikular a lawak (singa say literary odino siyentipik) tan ed fanzine, ya ginawa na tan parad saray agmakana a manag-anap na gansa.