Kapulo-puloan

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Saray polo ya nanengneng manlapud Polo na Gobernador (Governor Island).

Taytay-Bakes so arom ya tawag parad sayan pasen.