Fosforo

Manlapud Wikipedia

Pangasinan: Gurabis; uusarin diad panaggawa na apoy
English: match
Alimbawa: Nakaukulan mon man-awit na fosforo no onla kad camping mo nabuas.