Jump to content

Dayat Pacifico

Manlapud Wikipedia

Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Karagatang Pasipiko

Say Dagat Pacifico (e.g. Mare Pacificum ed salitan Latino) sakey pina-dakkel ya dayat so dalin. Kabiangan itan na kakatlo na interon kabaleg na Dalin tan sukat na 179.7 milyon km2 (69.4 milyon a kuwadrado a milya). Manga 15,500 km (9,600 mi) so karukey to manlapud Bering Sea diad Dayat Arktiko ya anggad balbaleg ya Ross Sea ed Antarktika diad abalaten. Walaay bandad bukig-abagatan a sukat na manga 5 grado H latitude, a manga 19,800 km (12,300 mi) so kaarawi to manlapud Indonesia anggad baybay na Colombia. Say western a ketegan na dayat et kaslakan a say Kipot na Malacca. Say sankamelagan a pasen ed mundo et walad saray Marianas Islands diad leksab na Pasipiko. Say Marianas Tren et 10,911 metro (35,797 ft) ed leksab na dayat.