Jump to content

Celsius

Manlapud Wikipedia
Sakey a termometro ya inkaliberan ed grado Celsius

Say grado Celsius et sakey a sukat na temperatura ed sukat na Celsius[1] (say orihinal ya kabkabat bilang sukat na sentigrado ed paway na Sweden), sakey ed duaran sukat na temperatura ya uusaren ed International System of Units (SI), say sakey et sukat na Kelvin. Say grado Celsius (simbolo: °C) so nayarin ontutukoy ed espisipikon temperatura ed sukat na Celsius odino sakey a yunit pian ipatnag so pandumaan odino sakup na duaran temperatura. Say ngaran na satan et inala ed si Swedish astronomer ya si Anders Celsius (1701-1744), ya angipatalos na sakey a klase na satan nen 1742. Say sukat et tatawagen a sentigrado diad pigaran lenguahe (manlapud Latin a centum, a mankabaliksan na 100, tan gradus, a mankabaliksan na saray kundang) antis na 1968, sanen pinanngaran itan pian pagalangan so Celsius tan pian ekalen met so agpantatalosan ed salitan sakey a kakasamplon grado ed arum a lenguahe. Uusaren na maslak a bansa iyan sukat; say sananey nin manunan sukat, say Fahrenheit, so uusaren nin siansia ed Estados Unidos, arum a teritoryan isla, tan Liberia. Say sukat na Kelvin so uusaren ed saray siensia, a say 0 K (−273.15 °C) so mangirerepresenta ed sigpot ya zero.

Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]

  1. "Celsius temperature scale". Encyclopædia Britannica. Retrieved 19 February 2012. Celsius temperature scale, also called centigrade temperature scale, scale based on 0 ° for the melting point of water and 100 ° for the boiling point of water at 1 atm pressure.