Carolyn

From Wikipedia
Jump to: navigation, anapen

Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Para ed kankanta ya laro-an ken Merle Haggard, silip diad Carolyn (kanta).
See Carl (name) for more information about the name.

Carolyn so sakey arapan ya lubay na babay, say variant na surat ed Caroline]. Kani onong suraten et Karolyn. Sakey na Caroline nun imbes ya arapan ran babay a sigud ken Karlos.

Nang-ragay ed toon Carolyn ya lubay:

Ragay son Fictional ni Carolyns:

  • Carolyn Keene, pseudonym of the authors of the Nancy Drew and The Dana Girls mystery stories
  • Carolyn Barek, on the television series Law & Order: Criminal Intent
  • Carolyn Stoddard, from the soap opera Dark Shadows

Say Filipinas ed Carolyn:

See also[edit | edit source]