VILLANELLE

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

VILLANELLE # 4
(26 Septembre 2006)


Binaniaoesan ko may bayaong
Ta dangdanggilasan to ra’y sabóng
Anta andi ni oaoeng dan maong

Sisipuren to la ran ikasnong
Dia ed mapalien a kalinsorong
Binaniaoesan ko may bayaong

Saray sabóng peles day onsamiong
Nanaayat la oari rad koyong
Anta andi oaoeng dan maong

Nia la ray sipan ya ag napiaong
Ta samal tan dilo’y nankalamiong
Binaniaoesan ko may bayaong

Oala ni ra ed sakbong day bolong
Ag da amta ta’y kuan dan pasiklong
Anta andi oaoeng dan maong

Samay mapalikin nambalaong
Ed saray mauges iran sukong
Binaniaoesan ko may bayaong

Satay kulisep 'ran singa tobong
Diad saray sabóng mangikolasbong
Kanyan baniaoesan koy bayaong
Ta anggapo ni oaoeng dan maong