File list

Jump to: navigation, anapen

This special page shows all uploaded files.

File list
 
Date Ngaran Thumbnail Size User Description
07:54, 19 May 2014 Panag ani na sili.jpeg (file) 2.02 MB Vanjpadilla Say panag ani na bunga tan bolong na sili.
09:07, 31 January 2008 Urannatan.ogg (file)
5.25 MB Arikasikis  
13:09, 16 July 2007 Toon pangasinan flag.png (file) 5 KB Arikasikis  
12:37, 14 July 2007 Dapan.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:36, 14 July 2007 Dapitilog.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
12:35, 14 July 2007 Daluyon.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:35, 14 July 2007 Dalin.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:33, 14 July 2007 Dalikan.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:33, 14 July 2007 Dalig.ogg (file)
16 KB Arikasikis  
12:32, 14 July 2007 Dalem.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
12:30, 14 July 2007 Dalang.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
12:29, 14 July 2007 Dalan.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:28, 14 July 2007 Dala.ogg (file)
16 KB Arikasikis  
12:28, 14 July 2007 Dakel.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:26, 14 July 2007 Mandait.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
12:25, 14 July 2007 Dagum.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
12:24, 14 July 2007 Dagem.ogg (file)
16 KB Arikasikis  
12:23, 14 July 2007 Daan.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
16:07, 13 July 2007 Balolaki.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:06, 13 July 2007 Baley.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:05, 13 July 2007 Baleg.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
16:04, 13 July 2007 Balatyang.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
16:03, 13 July 2007 Balkes.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
16:02, 13 July 2007 Bakes.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
16:01, 13 July 2007 Pabaingan.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:01, 13 July 2007 Bagyo.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:00, 13 July 2007 Bagabaga.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:00, 13 July 2007 Baboy.ogg (file)
32 KB Arikasikis  
15:59, 13 July 2007 Babangatan.ogg (file)
32 KB Arikasikis  
15:59, 13 July 2007 Baaw.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
15:59, 13 July 2007 Balbas.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:16, 2 July 2007 Paabigen.ogg (file)
38 KB Arikasikis  
16:15, 2 July 2007 Ipaabang.ogg (file)
32 KB Arikasikis  
16:14, 2 July 2007 Abalaten.ogg (file)
10 KB Arikasikis  
16:13, 2 July 2007 Abalang.ogg (file)
27 KB Arikasikis  
16:10, 2 July 2007 Abaingan.ogg (file)
22 KB Arikasikis  
08:51, 9 June 2007 BaboyKonTalora1.ogg (file)
72 KB Arikasikis Cancion ya para diad saray Ugugaw
08:49, 9 June 2007 CancionNaSarayAyayep1.ogg (file)
216 KB Arikasikis Cancion ya para diad saray Ugugaw
08:46, 9 June 2007 GalilaAtchiPAcing1.ogg (file)
113 KB Arikasikis Sakey ya Cancion para diad saray Ugugaw
08:40, 9 June 2007 Pigara1.ogg (file)
398 KB Arikasikis Sakey ya Cancion para diad saray Ugugaw
08:30, 9 June 2007 Panyo1.ogg (file)
421 KB Arikasikis Sakey Cancion para Saray Ugugaw
14:01, 9 May 2007 UrdujaGeneralHospital.jpg (file) 1.11 MB Arikasikis Arapan
19:39, 3 May 2007 Naia3.jpg (file) 25 KB Absinthe~pagwiki  
22:56, 30 November 2006 Style-stub.gif (file) 1 KB Jose77