Puto

Manlapud Wikipedia

Say Puto, sikat a produkto a Calasiao, Pangasinan, gawa ed galapong o arina na nanlapud belas. Ipapasingawan tapanu naluto su puto. Naynay na isabay ed kapi o ampetang a tsukulate maslak nu umaga. Kabat met su puto na isasabay ed panakan ya dinuguan. Maslak iray matatakken kakanen day puto na walay inigar na nyog.

Panggaway Puto

Ilalaok

  • Dwaran baso ya gata na nyog
  • Apatiran baso ya galapong (o arina gawa ed belas)
  • Kapaldwan baso ya butter
  • Dwaran baso ya masamit
  • Dwara tan kapaldwan kutsaran baking powder
  • Dwara tan kapaldwan baso ya danum
  • Sakey ya itnol

Proseso ya panggawa:

1. Mangala na baleg ya maong tapan napankargaan. Itapew su sapitan isan ikarga iray putahe na: Apatiran baso ya galapong (o arina gawa ed belas), dwaran baso ya masamit isan dwara tan kapaldwan kutsaran baking powder, Tapan nasapit.

2. Ikarga met la su kapaldwan baso ya butter, sakey ya itnol, dwara tan kapaldwan baso ya danum isan dwaran baso ya gata na nyog. Kiwalen ya amin tapu maniiba.

3. Ikarga ed moldean ya puto. Ag masyadun papanuen. Nu gabay yu tapewan yoy cheese tapanu mas unsamit.

4. Itarya lay lutuan. Manpalelwag na lamaw isan itapew imay steamer na pankargaan ya puto tapan naluto. Itapew labat iramay puto molder isan sakuban imay lutuan.

5. Manalagar ya samplun minuto anggad baintin minuto antis na naluto imay puto.

6. Nu aluto la sarag tu lan ekalen ed kargaan. Kanen la, nayarin ampetang o ipabetel niy daiset.

0671jfHighway_Churches_Pangasinan_Bridges_Santa_Barbara_Calasiao_Landmarksfvf_05