Misalamat

Manlapud Wikipedia
Misalamt kami Ama
Ed ianwat ni a gracia
Biskeg na pananisia
Panangaro, panagserbi.

KORO;

Paakseb Noy bendision Mo.
Ed sikami ya Anak Mo
Ya misalamat ed Sika
Ya andi angga.