Listaan na Salitan Pangasinan

Manlapud Wikipedia

Tapik yo labat so letran gapo na salitan aanapen yo. Saraya so salitan Pangasinan tan saray pakatalos da ed Pangasinan. Nengneng yo met so Dictionari na English Pangasinan