Inaro ibagam komon

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

kaman anlemelemek
danganan kekepkepan
lakapen kon malmalet
tan iyal-aliling ko
ya sikay kaakdol ko

sayay aninok
sikatoy aanlungan
pandadaleman
koy walan liknak
komon natalusan moak

anto kasi medios
ibangat moy panmaongan
piyan unliwawa; nabalang
yay sigpot kon iliw
inaro, ibagam komon