Imeng na nonot

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

kesaw na laman diyad ngarem
napaksot no sikay nanengneng
wala ni liket ya manlelemlem
napesnakan diyad labin aralem

kugip so labaston maliga
pirpirawat iran untuwa
say liing balangen to ka
diyad pagew akatanem ka