Greetings

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Good Morning
Masantos ya kabuasan ed sika.
Maabig ya kabuasan ed siak.
  • Good Afternoon
Masantos ya ngarem ed sika.
Maabig ya ngarem ed sika.
  • Good Evening
Masantos ya labi ed sika.
Maabig ya labi ed sika.
  • Good Day
Masantos ya agew ed sika.
Maabig ya agew ed sika.
  • Thank you
Salamat ed sika
  • Thank you very much
Balbaleg so pisasalamat ko ed sika.
  • Happy Birthday
Magayagan inkianak mo.
  • Merry Christmas and Happy New Year
Magayagan inkianak na Ari'd tawen tan Maaliguas ya Balon Taon
Magayagan inkianak na Katawan tan Maaliguas ya Balon Taon
Maliket ya Pasko