Dasal ed San Miguel

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
San Miguel ya Arkanhel,
iyagel mo kami ed bakalan;
magmaliw kan samper mi laban ed say kaogsan san patit na dimonyo.
tamian komon na Dios so dimonyo, mapaabeba min idadasal:
san sika ya Prinsipi na hukbong na saray anheles na tawen,
diad pakapanyari na Dios,
itolak mo ed impiyerno so Satanas san amin ya maoges ran ispiritu
ya onliliber ed mundo ya aanapen day ikaderal na saray kamarerwa.
Amen.