Dasal Antes na Panangan

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bendisyonan yo kami, Katawan
ed sayan langkap yo
ya asinger mi lan awaten
ya manlalapod pankanawnawa yo
diad panamegley nen Kristo ya Katawan mi
Amen