Bilay (kabaliksan)

From Wikipedia
(Redirected from Bilay)
Jump to navigation Jump to search

Kabaliksan

  • .

Diad salitan English:

  • life

Alimbawa:

  • Anggano naiirapan ak ed bilay ko natan, maliket ak ya sansia.