Amay aro

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

(ebat nen sirmata ed iliw)

panon mon ikainday panangarum
aron babantayan, manilaloy kasumpalan
inan-anusan ed abayag ya panaon
naalmom ni kasi santing ya pikugip

say panangarum agni anguman
pirawat mora komoy unsabi
aron abalang; naalmom ni
bangmas abayag lan apalabas

isipan mod kalaktip
ya sikatoy ar-aruen
anggano babayesen
moy panamabli
basta panliketan
moy panangaro

masarag lan naliknam so liga
piyan iyapag to kay panaon
panangaro ilakap ton agew agew
manpasikmat na belated pagew
manpamalet ed lupok ya kanonotan

...umpan babayesen da labat
ya panamabli so natatawayan
yod satay inararo yo.
mairap ya nalikas.