Ama Mi

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ama mi, oala Ca'd taoen,
Nagalang so ngaran Mo,
Onsabi'd sicamiy panarian Mo,
Onorey linaoam,
Diya'd dalin, onung ed taoen.

Say canen min inageo-ageo,
Iter Mo'd sicami'd ageo aya.
Tan pandian Mo 'ray utang mi,
Onung na panamaandi miy utang
day acautang ed sicami;

Tan ag Mo cami iter ya onabuloy ed tucso,
ilaban Mo kami ingen ed mauges.

Amin.